جُستن
عشق
حاجی! به شوق کدام کعبه قربان کری؟
دیدار
برای پویانم
جهانی این‌همه تاریک
زبان و جهان
تا تو با منی
دوستت دارم
عاشقی
حق خنده
قضاوت
برای پیامبرم
امشب
با تو من یکی‌ام
آخرین پیامبر، تویی

منقلب‌الاحوال
تو
سیما، سینِ نخست هفت‌سین
نیاز
تولّد تو:)
شکر و سلام
آفرینش
پارادوکس ایمان
اگر تو نبودی
دلیلش را بیش‌تر از چه‌قدرش نمی‌دانم
نام تو و شاعر
حتّا به روزگاران
کنج
تنکای تنهایی
برای دیگری
باید شروع کنیم
نامِ تو...
پرچمِ نیلوفر [:))]
تردید در یقین
تو، من
میزبان
فلاش‌بَک
سپاس
تسلّی
من به من، به تو، مربوطم
هم‌نشینِ ستاره‌ها
حکمت
نوکرمآبی
حال و احوال چطوره؟
اسکیزوفرنی فردی اعتیاد
بخندیم
نفرین
قارّه‌ها
اضطراب
علّتِ صادقانة مرگ
فیلسوفِ شادخواری
عدالت
فال قهوه
لحظه‌ی شروع داستان
موافق‌خوانی
آتمان
گوژ - دهلیز بیست و دوّم
بی‌دردِ الدنگ!
ایلی!
جدّی و بی‌ملاحظه، دوستِ من!
جهنّم
غایب
یارم شاخه‌ای بهم داد
تنهایی
حقیقت
فالِ شبِ یلدا - ۱۴۴
تماس ِ حسّی
چشمهای خودمان
فدای سرت!
هزار و یک سال
امید
خداوندِ من
آرمان ادبیات، سکوت است
اندوه
قطعه همچون توهّم