March 19, 2007

سیما، سینِ نخست هفت‌سین

لبهای تو، سوره‌سوره تفسیرِ خداست
چشمانِ تو، بی‌ریاتر از آینه‌هاست
ای سبزترین سبزترین سبزترین
سیمای تو سینِ اوّل سفره‌ی ماست

ایرج زبردست

* با اندکی تصرّف؛ شاعر گفته بود: سینِ هشتم.

Posted by Pouyan at March 19, 2007 06:16 PM
Comments

امیر جان سلام و عیدتون مبارک
زبردست جوان در همین کتاب رباعی زیبا و دلنشینی دارد که عنوان کتاب هم برگرفته از آنست:
من: دهکدها نبض حقایق هستند
او: مردم ده با تو موافق هستند
ناگاه صدای خیس رعدی پیچید
باران که بیاید همه عاشق هستند

قربانت

-----
عیدت مبارک :)

Posted by: مهدی دولتی at March 23, 2007 09:13 PM
Post a comment

Remember personal info?